Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm nổi bật

Cây đại đế vương

Cây đại đế vương

350.000 đ -469.000 đ<p>C&acirc;y đại đế vương l&agrave; loại&nbsp;c&acirc;y cảnh phong thủy văn ph&ograve;ng dễ trồng v&agrave; dễ chăm s&oacute;c, đem đến th&ecirc;m kh&iacute; chất vững ch&atilde;i, uy quyền v&agrave; dẫn đến một kh&ocirc;ng gian trong l&agrave;nh, sảng kho&aacute;i cho c&ocirc;ng việc. Đại đế vương chắc hẳn l&agrave; một sự chọn lọc tuyệt vời. H&atilde;y c&ugrave;ng Ho&agrave;ng Minh Decor t&igrave;m hiểu về loại c&acirc;y n&agrave;y nh&eacute; !</p>
CÂY PHÁT TÀI

CÂY PHÁT TÀI

450.000 đ -490.000 đ<p>C&acirc;y Ph&aacute;t T&agrave;i kh&uacute;c (th&acirc;n gỗ cột) v&agrave; rất được ưa chuộng trong sự lựa chọn c&aacute;c mẫu c&acirc;y trong văn ph&ograve;ng hoặc nội thất với &yacute; nghĩa mang đến nhiều sự may mắn v&agrave; tiền t&agrave;i đến cho gia chủ.</p>
CÂY BÀNG SINGAPORE

CÂY BÀNG SINGAPORE

200.000 đ -250.000 đ<p>C&acirc;y B&agrave;n Singapore (Ficus Lyrata) một trong những c&acirc;y trồng trang tr&iacute; nội thất đẹp, lại gi&uacute;p thanh lọc kh&ocirc;ng kh&iacute; v&agrave; mang lại mảng xanh m&aacute;t trong ng&ocirc;i nh&agrave;, dễ chăm s&oacute;c, &iacute;t s&acirc;u bệnh</p>
Cây Kim Tiền

Cây Kim Tiền

250.000 đ -0 đ<p>C&acirc;y Kim Tiền một loại c&acirc;y th&iacute;ch hợp cho những người mới bắt đầu chơi c&acirc;y, hoặc những người hay qu&ecirc;n nhưng lu&ocirc;n muốn c&oacute; mảng xanh trong kh&ocirc;ng gian sinh hoạt v&agrave; l&agrave;m việc của m&igrave;nh.</p>
BONSAI DÁNG ĐỔ

BONSAI DÁNG ĐỔ

0 đ -0 đ<p>Qua những h&igrave;nh ảnh c&acirc;y bon sai đẹp nhất, c&aacute;c bạn h&atilde;y tham khảo những mẫu bon sai đẹp trong b&agrave;i viết để t&igrave;m kiếm v&agrave; lựa chọn cho bạn một chậu bon sai như &yacute; trang tr&iacute; trong nh&agrave;. C&aacute;m ơn c&aacute;c bạn đ&atilde; xem b&agrave;i viết n&agrave;y, h&atilde;y c&ugrave;ng b&igrave;nh luận v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; về những mẫu bon sai đẹp trong b&agrave;i viết nh&eacute;!</p>
BONSAI DÁNG QUÁI

BONSAI DÁNG QUÁI

0 đ -0 đ<p>Trong giới chơi c&acirc;y cảnh, bon sai l&agrave; từ ngữ để chỉ những thế c&acirc;y cảnh đẹp v&agrave; độc đ&aacute;o do c&aacute;c nghệ nh&acirc;n uốn d&aacute;ng c&acirc;y từ nhỏ theo h&igrave;nh th&ugrave; con rồng hay h&igrave;nh chữ S</p>